Tutorial

Home > Tutorial

BeagleBone Green Wireless

Mình đã lấy em này về khá lâu nhưng giờ mới có thời gian vọc vạch. TỔNG QUAN BeagleBone Green Wireless (BBGW) là một sản phẩm kết hợp giữa SeedStudio và BeagleBoard.org, dựa trên nền tảng phần cứng BeagleBone Black có thêm vào và lược bỏ đi một số chi tiết. Ngoại vi... Đọc thêm

Điều khiển thiết bị trong nhà với Raspberry Pi và Relay

Không chỉ phù hợp với việc điều khiển và thu thập dữ liệu từ các module điện tử, Raspberry Pi hoàn toàn có thể sử dụng để điều khiển các thiết bị điện thực tế ở trong gia đình như đèn, quạt… Và nếu kết hợp bài viết này với những bài viết về điều khiển Pi qua... Đọc thêm

Stream Camera từ Raspberrry Pi lên Webserver của chính bạn

Stream hình ảnh từ Module Camera lên Web là điều vướng mắc với rất nhiều người dùng Pi không chỉ ở Việt Nam mà trên thế giới.  Bởi dù có khá nhiều phương pháp stream khác nhau được đưa cộng đồng đưa ra nhưng nhiều người dùng vẫn khá khó khăn khi thiết lập hay sử  dụng... Đọc thêm

[GPIO] Hiển thị LED MATRIX cùng Raspberry Pi

LED Matrix (LED ma trận) là một trong những thiết bị hiển thị thú vị và phổ biến nhất trong điện tử. Trong bài viết này, chúng ta sẽ sử dụng Module LED Matrix kết nối sẵn chip MAX7219. Chip này có nhiệm vụ giao tiếp giữa các chân chuẩn SPI của Raspberry Pi và LED... Đọc thêm

 

creative common license

Nội dung của RasPi.vn được chia sẻ với các điều khoản có trong

Giấy phép Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại 4.0 Quốc tế .

Bạn có toàn quyền được chia sẻ nội dung bài viết của RasPi Việt Nam với điều kiện ghi rõ nguồn.
Bạn không được sử dụng nội dung bài viết của RasPi Việt Nam cho mục đích thương mại.