Raspberry Pi Nhập Môn

Home > Raspberry Pi Nhập Môn

Bài 3: Dạo quanh Python (phần 1)

Chào mừng bạn đến với khóa học Raspberry Pi nhập môn. Khóa học này sẽ mang đến những bài hướng dẫn bao quát các chủ đề  thú vị mà bạn nên biết trong  hành trình khám phá Raspberry Pi cũng như điện tử hay lập trình của bản thân. Không chỉ dành cho người mới bắt đầu,...

Bài 2: Làm quen Linux

Chào mừng bạn đến với khóa học Raspberry Pi nhập môn. Khóa học này sẽ mang đến những bài hướng dẫn bao quát các chủ đề  thú vị mà bạn nên biết trong  hành trình khám phá Raspberry Pi cũng như điện tử hay lập trình của bản thân. Không chỉ dành cho người mới bắt đầu,...

Bài 1: Thiết lập Raspberry Pi

Chào mừng bạn đến với khóa học Raspberry Pi nhập môn. Khóa học này sẽ mang đến những bài hướng dẫn bao quát các chủ đề  thú vị mà bạn nên biết trong  hành trình khám phá Raspberry Pi cũng như điện tử hay lập trình của bản thân. Không chỉ dành cho người mới bắt đầu,...

 

creative common license

Nội dung của RasPi.vn được chia sẻ với các điều khoản có trong

Giấy phép Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại 4.0 Quốc tế .

Bạn có toàn quyền được chia sẻ nội dung bài viết của RasPi Việt Nam với điều kiện ghi rõ nguồn.
Bạn không được sử dụng nội dung bài viết của RasPi Việt Nam cho mục đích thương mại.