Category: Azure IoT

Home > Azure IoT

[Phần 8] Hiển thị dữ liệu từ IoT Hub thông qua MS Power BI

12 Tháng Mười, 2016 0 0

Giả sử bạn có 1 cơ sở dữ liệu, trong cơ sở dữ liệu này có 1 bảng chứa dữ liệu là giá trị nhiệt độ đo được theo thời gian của 1 căn phòng. Nếu chỉ nhìn những hàng của bảng dữ liệu này thì thật khó nhận biết được những giá trị này biến…

[Phần 7] Tạo một ứng dụng IoT thu thập dữ liệu và điều khiển

12 Tháng Mười, 2016 1 0

Ở phần này chúng ta sẽ xây dựng một ứng dụng IoT đơn giản như sau; 1 Panel điều khiển (chạy trên PC) có 1 nút nhấn để tắt mở đèn và 1 khung để hiện thị dữ liệu thu được từ cảm biến đo nhiệt độ. Ngôn ngữ phát triển được dùng là C#…

[Phần 6] Tạo chương trình đọc nhiệt độ sử dụng board FEZ HAT

11 Tháng Mười, 2016 0 0

Do độ chính xác về timing của Win 10 IoT không cao nên trong thực tế việc sử dụng một số cảm biến được gắn trực tiếp với Pi sẽ gặp nhiều khó khăn nếu cần timing ở cấp microsecond. Do đó để giải quyết vấn đề này người ta thường dùng thêm một mạch…

[Phần 5] Quản lý thư viện cho ứng dụng

11 Tháng Mười, 2016 0 0

Đôi khi chương trình của bạn cần những thư viện bên ngoài để thực hiện một chức năng nào đó. Thay vì tải rồi cài đặt thư viện một cách thủ công, MS đã tập hợp những thư viện này lại và tạo một chương trình quản lý thư viện riêng cho bộ VisualStudio có…

[Phần 4] Tạo ứng dụng “LedBlinky” trên Win10 IoT Core

10 Tháng Mười, 2016 1 0

Mục đích của bài này là giúp bạn nắm bắt được các bước cơ bản để tạo một ứng dụng trên Win10 IoT Core.  Mình chọn ứng dụng “LedBlinky” vì ứng dụng nháy Led trên thiết bị tương đương với một chương trình “Hello world” trên PC. Yêu cầu của chương trình: Viết một chương…

12

 

creative common license

Nội dung của RasPi.vn được chia sẻ với các điều khoản có trong

Giấy phép Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại 4.0 Quốc tế .

Bạn có toàn quyền được chia sẻ nội dung bài viết của RasPi Việt Nam với điều kiện ghi rõ nguồn.
Bạn không được sử dụng nội dung bài viết của RasPi Việt Nam cho mục đích thương mại.