About

Home > About

Chào mừng đến với  RasPi.vn

RasPi.vn là một Tech Blog với nội dung xoay quanh các board mạch nhúng cùng các vấn đề về điện tử , lập trình, IoT…

Với sứ mệnh chính là cầu nối mang các kiến thức căn bản và các nền tảng mới đến với giới trẻ và cộng đồng yêu thích công nghệ, tất cả các bài viết của Blog được chia sẻ với tinh thần của cộng đồng mã nguồn mở.

Nguồn

Các bài hướng dẫn của RasPi.vn đều được xây dựng từ chính kinh nghiệm, kiến thức của tác giả.

Bản quyền

Giấy phép Creative Commons
Nội dung của RasPi.vn được chia sẻ với các điều khoản có trong giấy phép Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại 4.0 Quốc tế .
Bạn có toàn quyền được chia sẻ nội dung bài viết của RasPi.vn với điều kiện ghi rõ nguồn.
Bạn không được sử dụng nội dung bài viết của RasPi.vn cho mục đích thương mại.

 

Liên hệ

Mọi thắc mắc, đóng góp, hợp tác xin gửi về raspivn@gmail.com hoặc admin@raspi.vn.
Bạn cũng có thể nhắn tin trực tiếp vào Facebook Page của Web hoặc Facebook của Admin.

 

creative common license

Nội dung của RasPi.vn được chia sẻ với các điều khoản có trong

Giấy phép Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại 4.0 Quốc tế .

Bạn có toàn quyền được chia sẻ nội dung bài viết của RasPi Việt Nam với điều kiện ghi rõ nguồn.
Bạn không được sử dụng nội dung bài viết của RasPi Việt Nam cho mục đích thương mại.