Bài 3: Dạo quanh Python (phần 1)

12 Tháng Mười, 2017 by in category Raspberry Pi nhập môn with 0 and 6
Home > Course > Raspberry Pi nhập môn > Bài 3: Dạo quanh Python (phần 1)

Chào mừng bạn đến với khóa học Raspberry Pi nhập môn.

Khóa học này sẽ mang đến những bài hướng dẫn bao quát các chủ đề  thú vị mà bạn nên biết trong  hành trình khám phá Raspberry Pi cũng như điện tử hay lập trình của bản thân.

Không chỉ dành cho người mới bắt đầu, với nội dung chi tiết và mới mẻ, khóa học còn hoàn toàn phù hợp cho người dùng Pi có kinh nghiệm nhìn lại hoặc bổ sung kiến thức của mình.

Nội dung của khóa học sẽ bao gồm:

Bài 1: Thiết lập Raspberry Pi
Bài 2: Làm quen Linux
Bài 3: Dạo quanh Python
Bài 4: Lập trình điều khiển GPIO
Bài 5: Xử lý ảnh với Module Camera
Bài 6: IoT với Pi
Bài 7: Machine Learning cùng Pi

Các bài giảng sẽ có sự kết hợp giữa bài viết và video để người học tiện theo dõi.
Để tương tác tốt hơn với khóa học, bạn có thể hỏi đáp và thảo luận cùng các thành viên khác trong Raspberry  Pi hội.

Bài 3: Dạo quanh Python sẽ được chia làm 2 phần.

Phần 1: 

 • Tổng quan Python
 • Phân biệt Intepreter và compiler
 • Kiểu dữ liệu chính: Number, List, Dictionary, Tuple.
 • Statement chính: if else, while, for.

Phần 2:

 • Function
 • Module
 • OOP
 • Thủ thuật Python.

Ghi chú:

 

Ra đời

Python được sinh ra bởi Guido van Rossum vào năm 1989.

Guido V Rossum

Đăc điểm

 • Ngắn gọn
 • Dễ đọc hiểu
 • Dễ phát triển
 • Cộng đồng lớn
 • Đa nền tảng

Tải và cài đặt

Tại trang chủ của Python.

Intepreter và compiler

Python là một ngôn ngữ thông dịch.
Điểm khác biệt giữa trình thông dịch và trình biên dịch đó là trình thông dịch lập tức chuyển từng lệnh của bạn thành ngôn ngữ máy để máy thực thi.

trong khi đó trình biên dịch cần bạn cung cấp một chương trình hoàn chỉnh và biến chương trình của bạn thành file thực thi mà máy có thể hiểu được.

Kiểu dữ liệu

Python là ngôn ngữ sử dụng Dynamic Typing.

Kiểu number

Integer : 5, -100
Float: -3.14, 3.14e-10, 
Octal: 055
Hex: 0xff
Binary: 0b00110111
Complex: 5+10j
Boolean: True, False

Kiểu string

course = “RasPi nhap mon”

Kiểu list

Friend_list = [‘Steve’, ‘John’, ‘Bill’, ‘Alice’]

Dictionary

Information = {‘Name’:’Nik’, ‘Age’:40, ‘Sex’:’male’}

Tuple

Friend_list = (‘Steve’, ‘John’, ‘Bill’, ‘Alice’)

Tuple có đặc tính immutable, không thể bị thay đổi sau khi được tạo ra.

Statement

Python sử dụng dấu : và khoảng trắng để thể hiện phạm vi lệnh hoặc khối lệnh.

if elif else

while

for

Idiomatic

Hãy sử dụng “Python tự nhiên”, đừng ép Python về ngôn ngữ bạn quen thuộc như thế này:

 

 

 

Add comment

 

creative common license

Nội dung của RasPi.vn được chia sẻ với các điều khoản có trong

Giấy phép Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại 4.0 Quốc tế .

Bạn có toàn quyền được chia sẻ nội dung bài viết của RasPi Việt Nam với điều kiện ghi rõ nguồn.
Bạn không được sử dụng nội dung bài viết của RasPi Việt Nam cho mục đích thương mại.