Daily Archives: 12 Tháng Năm, 2017

Home > Daily Archives: 12 Tháng Năm, 2017

Benchmark các ngôn ngữ trên Pi

12 Tháng Năm, 2017 0 4

Bài viết này mình sẽ làm một thí nghiệm, Benchmark  các ngôn ngữ trên Pi. Thí nghiệm này không mang tính so sánh mạnh yếu gì cả vì mỗi ngôn ngữ có một thế mạnh riêng và phục vụ những mục đích khác nhau. Bài viết chỉ nêu ra các định mức cụ thể mà các…

 

creative common license

Nội dung của RasPi.vn được chia sẻ với các điều khoản có trong

Giấy phép Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại 4.0 Quốc tế .

Bạn có toàn quyền được chia sẻ nội dung bài viết của RasPi Việt Nam với điều kiện ghi rõ nguồn.
Bạn không được sử dụng nội dung bài viết của RasPi Việt Nam cho mục đích thương mại.