Daily Archives: 26 Tháng Ba, 2017

Home > Daily Archives: 26 Tháng Ba, 2017

BeagleBone Green Wireless

26 Tháng Ba, 2017 0 0

Mình đã lấy em này về khá lâu nhưng giờ mới có thời gian vọc vạch. TỔNG QUAN BeagleBone Green Wireless (BBGW) là một sản phẩm kết hợp giữa SeedStudio và BeagleBoard.org, dựa trên nền tảng phần cứng BeagleBone Black có thêm vào và lược bỏ đi một số chi tiết. Ngoại vi của BBGW (nguồn:…

 

creative common license

Nội dung của RasPi.vn được chia sẻ với các điều khoản có trong

Giấy phép Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại 4.0 Quốc tế .

Bạn có toàn quyền được chia sẻ nội dung bài viết của RasPi Việt Nam với điều kiện ghi rõ nguồn.
Bạn không được sử dụng nội dung bài viết của RasPi Việt Nam cho mục đích thương mại.