Hiển thị nội dung từ Raspberry Pi lên màn hình OLED 128×64

22 Tháng Hai, 2017 by in category Tutorial with 0 and 0
Home > Raspberry Pi > Tutorial > Hiển thị nội dung từ Raspberry Pi lên màn hình OLED 128×64

oled

Màn hình OLED 128×64 giao tiếp thông qua I2C

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thiết lập để hiện thị nội dung từ Raspberry Pi lên màn hình OLED 128×64 (chiều ngang là 128 pixels và chiều rộng là 64 pixels) với chip điêu khiển OLED 128×64 SH1106. Bài viết sẽ sử dụng thư viện có sẵn ở đây để tiết kiệm thời gian phát triển.

Nguyên lý hiển thị màn hình OLED cũng khá đơn giản. Trong module OLED có sẵn 1 chip điều khiển bên trong (trong bài này là SH1106), do đó bạn chỉ cần biết cách “ra lệnh” (như hiển thị ở điểm nào trong phạm vi 128×64  trên màn hình) cho chip. Bạn chỉ cần gửi lệnh và dữ liệu cho chip, phần còn lại chip sẽ thực hiện.

Bài này gồm 3 phần:

  1. Kết nối phần cứng
  2. Cài đặt I2C cho Raspberry Pi
  3. Cài đặt driver cho OLED SH1106
  4. Demo

Chúng ta bắt đầu 🙂

1. Kết nối phần cứng để gửi lệnh và dữ liệu cho chip điều khiển

Hiện có 2 loại màn hình OLED hỗ trợ kiểu giao tiếp khác nhau thông qua: SPI hoặc I2C nên giao tiếp để gửi lệnh và dữ liệu cho chip có khác nhau nhưng nguyên lý điều khiển như nhau. Bài này sử dụng màn hình OLED với chip điều khiển SH1106 và giao tiếp I2C nên các bạn kết nối các chân I2C của Pi với màn hình OLED tương ứng như sau:

 

Raspberry Pi

OLED
Vcc (3.3V)Vcc
GNDGND
SCLSCL
SDASDA

2. Cài đặt giao tiếp I2C cho Pi

Các bạn tham khảo mục 2 trong bài giao tiếp với LCD.

3. Cài đặt driver cho OLED SH1106

Từ command line các bạn gõ những lệnh sau:

4. Demo

Viết chương trình Python hiển thị Logo của RASPI.VN trên màn hình OLED.

Lưu ý: Bạn cần file hình định dạng .bmp .Tập tin “raspivn.bmp” bạn có thể tải ở đây.

 

Kết quả:

Chúc các bạn thành công!

Add comment

 

creative common license

Nội dung của RasPi.vn được chia sẻ với các điều khoản có trong

Giấy phép Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại 4.0 Quốc tế .

Bạn có toàn quyền được chia sẻ nội dung bài viết của RasPi Việt Nam với điều kiện ghi rõ nguồn.
Bạn không được sử dụng nội dung bài viết của RasPi Việt Nam cho mục đích thương mại.